Inimlik ja kosmiline mõte

Rudolf Steiner

128 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-8-2

Temaatilise loengukogumiku kaheksast loengust neli esimest sisaldavad sissevaateid filosoofilise mõtlemise tekkimisse ja arengusse, loogikaõpetusse ning Hegeli dialektikasse. Neli järgnevat loengut pealkirja all “Inimlik ja kosmiline mõte“ laiendab filosoofiliste ja maailmavaateliste ideede käsitlust kuni kosmilise dimensioonini. Kuidas ja kas inimene tegelikult üldse mõtleb? Milline on tema mõttekalduvuste ja -meeleolude seos vaimu-kosmose konstellatsioonidega? Millest tulenevad inimeste nii erinevad maailmavaated ja mõttesisud? Need ja veel paljud teised küsimused leiavad käsitlemist raamatus.

Hind: 14.50 €

Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse ja inimese määratlusse

Rudolf Steiner

144 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20 cm
ISBN 978-9949-9910-7-5

Raamat kuulub R. Steineri põhiteoste hulka, selles selgitatakse metoodiliselt vaimuteaduse kõiki olulisi mõisted. Raamatu kolmest osast esimene on pühendatud inimese olemuse käsitlemisele, teine inimvaimu taaskehastumisele ja saatusele, kolmandas kirjeldatakse hinge- ja vaimuilma, milles inimene viibib surma ja uue sünni vahelisel ajal.

Hind: 16.50 €

Hingekalender

Rudolf Steiner

64 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 11,5 x 16,5
ISBN 978-9949-9910-5-1

Hingekalender sisaldab Rudolf Steineri 52 mõttesalmi-meditatsiooni aastaringi hingelis-vaimseks läbielamiseks. Lisatud on selgitav järelsõna.

Kalender on saadaval kahes variandis, liimköites koos järjepaelaga ning spiraalköites. Spiraalköites varianti saab kasutada ka lauakalendrina.

Hind: 7.70 €

Kõrgema tunnetuse saavutamine

Rudolf Steiner

152 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-9-7

Juba ilmumisest saati on see raamat olnud R. Steineri üks loetavamaid kirjutisi, sest selles käsitletakse vaimukoolituse keskset küsimust: milliseid eeldusi on vaja, et arendada endas välja ülemeelelise maailma tõese tajumise võime? Raamat sisaldab ka harjutusi, mille eesmärk on tugevdada erinevaid hingejõude ja -omadusi ning arendada välja ülemeelelised tajuelundid viisil, mis vastab inimarengu praegusele astmele.

Hind: 15.40 €

Initsiatsioonitunnetus

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
80 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-6-6

Tänapäevane initsiatsioonitunnetus põhineb tavatunnetusel ja on selle kõrgem aste. Initsiatsioonitunnetuseni jõudmiseks peab olema intellektuaalne mõtlemine täielikult välja arenenud. Sellele peab aga järgnema põhimõtteline suunamuutus, maailma tuleb vaadelda teistsugusest seisukohast, kui seda vaadeldakse ilma initsiatsioonitunnetuseta.

Hind: 7.40 €

Roosiristlik teosoofia

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
152 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-7-3

Roosiristliku teosoofia 14 loenguga annab R. Steiner ülevaate kaasaegse vaimuteaduse põhitõdedest ja mõistetest. Raamat sobib hästi esmaseks lektüüriks tutvumisel antroposoofilise vaimuteaduse olemusega.

Hind: 11.50 €

Mõtteharjutused

Rudolf Steiner

Sari: Antroposoofia perspektiivid
96 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-8-0

Raamatus näidatakse, mil viisil saab mõtlemise arendamise ja tugevdamisega jõuda vaimse tajumise, st selgeltnägemise esimeste astmeteni. Sisaldab arvukalt praktilisi juhiseid mõtteharjutusteks.

Hind: 8.70 €

Inimese ja inimkonna vaimne juhtimine

Rudolf Steiner

64 lk, pehme köide lakaga
Formaat: 14 x 20
ISBN 978-9985-9693-5-9

Raamatus käsitletakse vaimuteaduslikust seisukohast, kuidas on kõrgemad vaimsed jõud ja olevused inimkonna arengu varasematest epohhidest nüüdisajani inimest ja inimkonda juhtinud. Kajastamist leiavad niisuguse juhtimise eri tahud, perioodid ja tähendus inimestele.

Hind: 7.20 €

Kõrgema tunnetuse astmed

Rudolf Steiner

120 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-6-X

Järg raamatule „Kõrgema tunnetuse saavutamine”. Koosneb kolmest iseseisvast kirjutisest, mida läbib punase niidina kõrgema tunnetuse järk-järgulise saavutamise teema. Kirjeldatakse hinge elamusi ja katsumusi vaimse arengu teel ning muutuvaid suhteid meelelise ja ülemeelelise maailmaga.

Hind: 9.70 €

Enesetunnetuse tee. Vaimuilma lävi

Rudolf Steiner

136 lk, kõva köide
Formaat: 15 x 21,5
ISBN 9985-9397-8-6

Tõeline enesetunnetus on vaimse arengutee vältimatu osa ja ka tingimus. Sest see juhib tegeliku olemustuumani, mis on ühteaegu Mina ja rohkem kui Mina. Ent see sisemine ja kohati vägagi dramaatiline tee nõuab ka sisemist julgust ning pingutust. Nii nagu reisimisel tulevad kasuks kellegi teise reisikogemused, on samuti ka sisemise tunnetustee puhul. Seda Steineri raamatut võib võtta kui reisikirjeldust või reisijuhti tundmatusse maailma, mis avaneb igaühe ees, kes asub avastama oma Mina.

Hind: 10.30 €