Rudolf Steineri kogutud teosed (Rudolf Steiner Gesamtausgabe – lühendatult GA) sisaldavad Rudolf Steineri raamatuid ning artikleid, loenguid (praegu teadaolevad 5611 loengu üleskirjutused), kirjavahetust ja kunstilisi visandeid, seal hulgas üle 1000 säilinud tahvlijoonistuse, mis olid tehtud loengute illustreerimiseks. Kogutuid teoseid annab alates 1960. aastatest välja Rudolf Steineri kirjastus Šveitsis koostöös Rudolf Steineri arhiiviga. Praeguse seisuga on ilmunud 354 köidet. Lisaks avaldatakse kogutud teoseid täiendavaid materjale ja dokumente (Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe).

Viidetes lühendi GA taga toodud number näitab köite järjekorranumbrit.

Kogutud teosed on järjestatud põhimõttel, et esmalt on esitatud Rudolf Steineri enda kirjutised (köited 1–50), seejärel tema avalikud loengud (köited 51–84), loengud seltsi liikmetele (köited 88–270) ning loengud ja kursused konkreetsete valdkondade edendamiseks (köited 271–354). Kunstiloomingut ja tahvlijoonistusi sisaldavad köited ning täiendavad köited kannavad iseseisvat numeratsiooni. Nende arv küünib kahesajani.

 

A. KIRJUTISED

I. Raamatud

Sissejuhatused Goethe loodusteaduslikele teostele, 5 köidet 1883–1897 (1)
Goethe maailmavaate tunnetusteooria põhijooned, 1886 (2)
Tõde ja teadus, 1892 (3) (e. k. 2010)
Vabaduse filosoofia, 1894 (4) (e. k. 1936, 1995, 2007)
Friedrich Nietzsche – võitleja oma ajastu vastu, 1895 (5)
Goethe maailmavaade, 1897 (6)
Müstika uuemaaegse vaimuelu koidikul, 1901 (7)
Kristlus kui müstiline tõsiasi ja vanaaja müsteeriumid, 1902 (8) (e. k. 2010)
Vaimuteadus. Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse ja inimese määratlusse, 1904 (9) (e. k. 1930, 1996)
Kõrgema tunnetuse saavutamine, 1904/1905 (10) (e. k. 1930, 1993, 2004, 2015)
Akaša-kroonikast, 1904–1908 (11)
Kõrgema tunnetuse astmed, 1905–1908 (12) (e. k. 2005)
Salateadus üldjoontes, 1910 (13) (e. k. 1998)
Neli müsteeriumidraamat: Pühitsuse värav – Hingekatsumus – Lävevalvur – Hingede ärkamine, 1910–1913 (14)
Inimese ja inimkonna vaimne juhtimine, 1911 (15)
Antroposoofiline hingekalender, 1912 (40-ndas) (e. k. 2007)
Enesetunnetuse tee kaheksas meditatsioonis, 1912 (16) (e. k. 2005)
Vaimuilma lävi, 1913 (17) (e. k. 2005)
Filosoofia mõistatused nende ajaloo üldjoontes kujutatuna, 1914 (18)
Inimmõistatustest, 1916 (20)
Hingemõistatustest, 1917 (21)
Goethe vaimulaad tema „Fausti” ja „Muinasjutu maost ja liiliast” põhjal, 1918 (22) (e. k. 2006)
Sotsiaalküsimuse põhipunktid kaasaja ja tuleviku eluvajadustes, 1919 (23) (e. k. 2000)
Artiklid ühiskonnaorganismi kolmeliikmelisusest, 1915–1921 (24)
Kosmoloogia, religioon ja filosoofia, 1922 (25) (e. k. 1993, 2005)
Antroposoofilised juhtlaused, 1924/1925 (26)
Põhjapanevat ravikunsti laiendamiseks vaimuteadusliku tunnetuse alusel (kaasautor dr Ita Wegman), 1925 (27)
Minu elukäik, 1923–1925 (28)

II. Kogutud artiklid

Dramaturgiast 1889–1901 (29); Antroposoofia metoodilised alused 1884–1901 (30); Kultuuriloost ja kaasajast 1887–1901 (31); Kirjandusest 1886–1902 (32); Elulood ja eluloolised visandid 1884–1905 (33); Ajakirjast „Lucifer-Gnosis” 1903–1908 (34); Filosoofia ja antroposoofia 1904–1918 (35); Ajalehest „Goetheanum” 1921–1925 (36)

III. Muud kirjutised

Kirjad; Mõttesalmid; Dramatiseeringud; Nelja müsteeriumidraama kavandid 1910–1913; Antroposoofia. Fragment; Kogutud visandid ja fragmendid; Märkmikud (38–47)

B. LOENGUD

I. Avalikud loengud

Berliini avalikud loengud, 1903–1918 (51–67); Avalikud loengud ja loengusarjad Euroopa teistes linnades 1906–1924 (68–84)

II. Loengud Antroposoofilise Seltsi liikmetele

Üldantroposoofilise sisuga loengud ja loengutsüklid; Kristoloogia ja evangeeliumivaatlused; Vaimuteaduslik inimtunnetus; Kosmose ja inimese ajalugu; Sotsiaalküsimuse vaimsed tagapõhjad; Inimese seos kosmosega; Karmavaatlused (91–244); Loengud ja kirjutised antroposoofilise liikumise ja Antroposoofilise Seltsi ajaloost; Esoteerilise Kooli ajaloost ja sisust (251–265)

III. Loengud ja kursused konkreetsete valdkondade edendamiseks

Kunst; Eurütmia; Kõnekujundus ja draamakunst; Muusika; Kujutavad kunstid; Kunstiajalugu (271–292); Pedagoogika (293–311); Meditsiin (312–319); Loodusteadused (320–27); Sotsiaalelu ja ühiskonnaorganismi kolmeliikmelisus (328–341); Kristlik-religioossest tegevusest (342–346); Goetheanumi ehitustöölistele (347–354)

C. KUNSTILOOMING

Maali- ja graafiliste kavandite reproduktsioonid: Esimese Goetheanumi maalide ja klaasakende kavandid; Kavandid kunstnike koolituseks; Eurütmiaetenduste programmipildid; Eurütmiavormid; Eurütmiafiguuride kavandid jms.

D. TÄIENDAVAD KÖITED

 

Rudolf Steineri kogutud teoste täieliku ja üksikasjalikuma kataloogi saab alla laadida siit.

Rudolf Steineri kirjastusest saab osta välisel kõvakettal kogutud teoste kõik köited (kokku ligi 95 000 lk) ja laiendatud variandina ka täiendavad köited digitaalse raamatukoguna. Sisaldab võimekat otsingusüsteemi.

Rudolf Steineri kogutud teoste ja seni avaldamata kirjutiste digitaalsed arhiivid:

Rudolf Steiner Online Archiv

Freie Verwaltung des Nachlasses von Rudolf Steiner

Alle Schriften und Vorträge Rudolf Steiners

Rudolf Steiner im Klartext

Steinerdatenbank.de

Grundlegende Werke Rudolf Steinersanthroweb.info

Ingliskeelne

Rudolf Steiner Archive